Учебни Дисциплини

с лектор гл. ас. д-р Асен Христов


(по азбучен ред)

Аналитична бизнес икономика

Аналитична геометрия

Аналитична мaкроикономика

Аналитична микроикономика

Бизнес динамика

Геометрия за информатици

Избрани теми от геометрията

Математика в икономиката

Математика в микроикономиката

Математически методи в логистиката, част 1

Математически модели на пазарите на информационни технологии

Математически основи на макроикономиката

Математически основи на международните икономически отношения

Математически основи на микроикономиката

Математическо оптимиране

Теория на портфейлните инвестиции

Фрактална теория на финансовите пазари  

 

 

За контакти:

гл. ас. д-р Асен Христов

hristov_asen@mail.bg

(032) 261 794 (каб. 245)