Катедра "Педагогика и психология"

  
РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Дора Левтерова - Гаджалова – каб. № 215, тел. 261-713

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: Йорданка Пеева – каб. № 215, тел. 261-713

СЛУЖЕБЕН e-mail: edpsy@pu.acad.bg
ПРЕПОДАВАТЕЛИ:


доц. дпн Пламен Радев Иванов

доц. д-р Галин Борисов Цоков

доц. д-р Веселин Костов Василев

доц. д-р Анна Петрова Колева-Марудова

доц. дпн Румен Иванов Стаматов

доц. д-р Пламен Ангелов Цоков

гл. ас. Огнян Досев Койчев

гл. ас. Златка Петрова Касандрова

гл. ас. Иван Стефанов Стоянов

гл. ас. Росица Велева Иванова -Армейкова

гл. ас. Петър Атанасов Кацаров

гл. ас. Катерина Славчева Къндева

гл. ас. Светломира Аврамова Ковачева

гл. ас. Александър Йорданов Линков

гл. ас. Гергана Василева Славчева

ст. ас. Златомира Георгиева Костова

гл. ас. Албена Александрова Овчарова