Language:  English Bulgarian

Цел на проекта:

Създаването на университетски лабораторен комплекс за разработване и валидиране на модерни, бързи, селективни и чувствителни биоелектрохимични методи, приложими в хранителния контрол.

Научно-изследователски задачи: