BGtopoVJ • K-35-089-4 • Дидимотихо (Διδυμότειχο)
K-35-089-4
Общи данни:
 • Картен лист: K-35-089-4 Дидимотихо (Διδυμότειχο);
 • Основни хоризонтали: през 10 метра;
 • Издание: 1982 г.
Изтегляне:
 • Оригинално растерно изображение:
  K-35-089-4 (оригинален растер)

 • Обработено растерно изображение:
  K-35-089-4 (обработен растер)

 • Векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства:
  K-35-089-4 (векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства)

 • Обработено растерно изображение за MapNav:
  K-35-089-4 (обработен растер за MapNav)