Векторна топографска карта на България за Garmin™ GPSr уреди
BGtopoVJ-Pirin
Покритие
България, Беломорска Тракия и Македония


Формати
Garmin™ GPSr, Garmin™ MapSource®/BaseCamp™, ECW, JNX, MapNav, OsmAnd / Locus Map, OruxMaps, NaviComputer, WWW, WMS (GetCapabilities URI)


Издание
BGtopoVJ-v3.00, 30 юни 2011 г.
[2] [3] [4] [5]
Съществуват няколко векторни карти на България, които са съвместими с Garmin™ GPSr уреди и имат различни характеристики (например покритие, детайлност, точност, видове данни и функции, цена и др.). Основната цел на този проект е да позволи безплатно използване на добре известните растерни карти на Генералния щаб на Съветската армия на Garmin™ GPSr устройства, както и да насърчи разработването на нови картографски продукти, които биха отговаряли в по-голяма степен на нуждите и изискванията на планинарите и/или други категории потребители.

Един от възможните начини за постигането на тази цел е чрез автоматично векторизиране на растерните изображения с помощта на специализиран софтуер. След проведено проучване и сравнителен анализ на характеристиките на три програми, които предлагат тази функция, избрахме Mapwel 2011 Advanced (v. 2011, Build 8.3) като основно средство за достигане на поставената цел. Другите две решения — BMaP2MP и Moagu (The Mother Of All GPS Utilities) — имат по-ограничени възможности, в сравнение с Mapwel. Редица допълнителни възможности са обобщени тук.
BGtopoVJ
BGtopoVJ; цена — безплатна; покритие — цялата територия на България и части от съседните страни; съдържа подробни и точни топографски данни, събрани в периода 1970-1991 г.; включва цифров височинен модел и сечение на релефа (контурни изолинии).
BGMountains
Планинарска карта на България; цена — безплатна; покритие — цялата територия на България и части от съседните страни (работи се по разширяване и детайлизиране на покритието); съдържа по-нови и точни топографски данни, включително актуална маркировка на планински маршрути; поддържа маршрутизация; включва сечение на релефа (контурни изолинии).
BG-ASTERv2-10m
BG-ASTERv2-10m; цена — безплатна; покритие — цялата територия на България и части от съседните страни; включва само сечение на релефа (контурни изолинии), според данни от ASTER Global Digital Elevation Model v2 (ASTER GDEM); ASTER GDEM е продукт на METI и NASA; сечението на релефа е през 10 метра, с междинни хоризонтали през 50 метра и главни през 100 метра; картата е прозрачна и е подходяща за използване в комбинация с други карти.
BG-ASTERv2-20m
BG-ASTERv2-20m; цена — безплатна; покритие — цялата територия на България и части от съседните страни; включва само сечение на релефа (контурни изолинии), според данни от ASTER Global Digital Elevation Model v2 (ASTER GDEM); ASTER GDEM е продукт на METI и NASA; сечението на релефа е през 20 метра, с междинни хоризонтали през 100 метра и главни през 200 метра; картата е прозрачна и е подходяща за използване в комбинация с други карти; представлява олекотен вариант на гореспоменатата карта BG-ASTERv2-10m.
BG Topo Maps
BG Topo Maps; цена — безплатна; покритие — цялата територия на България и съвсем малко от околностите; включва сечение на релефа (контурни изолинии); не се развива, последната публична версия за Garmin™ GPSr уреди е достъпна тук.
BG Topo Map
BG Topo Map; цена — безплатна; покритие — части от територията на България в различна степен на детайлност (работи се по разширяване на покритието); съдържа по-нови и точни топографски данни; включва сечение на релефа (контурни изолинии).
BG Route
BG Route; цена — безплатна; покритие — цялата територия на България, в различни степени на детайлност; поддържа маршрутизация; изготвена въз основа на картата на Пелала; версията от 28 август 2008 г. е достъпна тук.
Bulmaps Bulgaria
Bulmaps Bulgaria; цена — 36.00 лв.; покритие — територията на България в сравнително ниска степен на детайлност; поддържа маршрутизация.
Bulmaps Balkans
Bulmaps Balkans; цена — 72.00 лв.; покритие — територията на Балканите (Албания, Босна и Херциговина, България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Хърватия, Черна гора и европейската част на Турция) в сравнително ниска степен на детайлност; поддържа маршрутизация.
BGRoutingMap
BGRoutingMap; цена — 70.00 лв., покритие — цялата територия на България и съвсем малко от околностите; поддържа маршрутизация (включително и в голям брой по-малки градове и села, но не във всички).
OFRM Geotrade
OFRM Geotrade; цена — 79.00 лв.; покритие — само територията на България, със сравнително по-ниска степен на точност и детайлност; поддържа маршрутизация и съдържа off-road данни; включва Digital Elevation Model (DEM) и сечение на релефа (контурни изолинии).
OFRM Bulgaria
OFRM Bulgaria; цена — 130.00 лв. (прекратени продажби); покритие — само територията на България, със сравнително по-ниска степен на точност и детайлност; поддържа маршрутизация и съдържа off-road данни; включва сечение на релефа (контурни изолинии).
Garmin™ City Navigator® Europe NT
Garmin™ City Navigator® Europe NT; цена — 89.99 Euro; покритие — пътища, включително улици в по-малките населени места.
Garmin™ MapSource® WorldMap
Garmin™ MapSource® WorldMap; цена — 116.65 USD (прекратени продажби); покритие — включва целия свят в изключително ниска степен на детайлност; съдържа сечение на релефа (контурни изолинии).
[1] [3] [4] [5]
2.1 Архиви с отделни листове от картата (векторизираните карти за Garmin™ GPSr устройства са въз основа на данни от BGtopoVJ-v2.00) Изберете лист от картата за подробен преглед.

BGtopoVJ
Извън зоната на покритие Извън зоната на покритие Извън зоната на покритие Извън зоната на покритие Извън зоната на покритие Извън зоната на покритие Извън зоната на покритие Извън зоната на покритие K-34-009-2 • Зайчар (Zaječar) K-34-009-4 • Раковица K-34-010-1 • Кула K-34-010-2 • Видин K-34-010-3 • Димово K-34-010-4 • Арчар K-34-011-2 • Растул K-34-011-3 • Лом K-34-011-4 • Вълчедръм K-34-012-3 • Козлодуй K-34-012-4 • Оряхово K-34-021-2 • Княжевац (Knjaževac) K-34-022-1 • Белоградчик K-34-022-2 • Ружинци K-34-022-3 • Горни Лом K-34-022-4 • Чипровци K-34-023-1 • Медковец K-34-023-2 • Якимово K-34-023-3 • Михайловград (Монтана) K-34-023-4 • Криводол K-34-024-1 • Хайредин K-34-024-2 • Галиче K-34-024-3 • Малорад K-34-024-4 • Бяла Слатина K-34-034-2 • Говежда K-34-034-4 • Димитровград (Цариброд) K-34-035-1 • Берковица K-34-035-2 • Вършец K-34-035-3 • Годеч K-34-035-4 • Гара Лакатник K-34-036-1 • Враца K-34-036-2 • Габаре K-34-036-3 • Мездра K-34-036-4 • Роман K-34-045-2 • Червена Ябълка K-34-045-4 • Стрезимировци K-34-046-1 • Трън K-34-046-2 • Драгоман K-34-046-3 • Филиповци K-34-046-4 • Брезник K-34-047-1 • Сливница K-34-047-2 • Своге K-34-047-3 • Костинброд K-34-047-4 • София (северна част) K-34-048-1 • Литаково K-34-048-2 • Ботевград K-34-048-3 • Бухово K-34-048-4 • Етрополе K-34-057-2 • Босилеград K-34-057-4 • Райчиловци (Rajčilovci) K-34-058-1 • Трекляно K-34-058-2 • Радомир K-34-058-3 • Драговищица K-34-058-4 • Земен K-34-059-1 • Перник K-34-059-2 • София (южна част) K-34-059-3 • Бобовдол K-34-059-4 • Ярлово K-34-060-1 • Елин Пелин K-34-060-2 • Голяма Раковица K-34-060-3 • Самоков (север) K-34-060-4 • Ихтиман K-34-066-4 • Тетово K-34-067-1 • Щръбце (Shtërpcë) K-34-067-2 • Качаник (Kaçanik) K-34-067-3 • Радуше K-34-067-4 • Скопие (Скопје) K-34-068-1 • Прешево K-34-068-2 • Старо Нагоричане K-34-068-3 • Куманово K-34-068-4 • Орашец K-34-069-1 • Ранковци K-34-069-2 • Крива Паланка K-34-069-3 • Кратово K-34-069-4 • Поляки K-34-070-1 • Кюстендил K-34-070-2 • Коняво K-34-070-3 • Раково K-34-070-4 • Ваксево K-34-071-1 • Станке Димитров (Дупница) K-34-071-2 • Сапарева Баня K-34-071-3 • Благоевград K-34-071-4 • Рилски Манастир K-34-072-1 • Самоков (юг) K-34-072-2 • Костенец K-34-072-3 • Якоруда K-34-072-4 • Велинград K-34-078-1 • Шищевец K-34-078-2 • Каменяне K-34-078-3 • Жировница K-34-078-4 • Гостивар K-34-079-1 • Желино K-34-079-2 • Кисела Вода K-34-079-3 • Корито K-34-079-4 • Горна Белица K-34-080-1 • Драчево K-34-080-2 • Свети Никола K-34-080-3 • Горни Врановци K-34-080-4 • Титов Велес K-34-081-1 • Неманинци K-34-081-2 • Кочани K-34-081-3 • Щип K-34-081-4 • Кучица K-34-082-1 • Виница K-34-082-2 • Делчево K-34-082-3 • Митрошинци K-34-082-4 • Берово K-34-083-1 • Симитли K-34-083-2 • Разлог K-34-083-3 • Кресна K-34-083-4 • Банско (южна част) K-34-084-1 • Белица K-34-084-2 • Кръстава K-34-084-3 • Добринище K-34-084-4 • Рибново K-34-089-2 • Арапа Еперме K-34-089-4 • Кленя K-34-090-1 • Дебър K-34-090-2 • Кичево K-34-090-3 • Кодзаджик K-34-090-4 • Слатино K-34-091-1 • Сърбица K-34-091-2 • Богомила K-34-091-3 • Крушево K-34-091-4 • Кривогащани K-34-092-1 • Мелница K-34-092-2 • Росоман K-34-092-3 • Прилеп K-34-092-4 • Дреново K-34-093-1 • Криволак K-34-093-2 • Радовище K-34-093-3 • Кавадарци K-34-093-4 • Градец K-34-094-1 • Ораховица K-34-094-2 • Добри Лъки K-34-094-3 • Струмица K-34-094-4 • Ново Село K-34-095-1 • Струмяни K-34-095-2 • Сандански K-34-095-3 • Петрич K-34-095-4 • Катунци K-34-096-1 • Гоце Делчев K-34-096-2 • Хаджидимово K-34-096-3 • Петрово K-34-096-4 • Илинден K-34-101-2 • Либражди K-34-102-1 • Струга K-34-102-3 • Преняси K-34-102-4 • Охрид K-34-103-1 • Сопотница K-34-103-2 • Ерековци K-34-103-3 • Ресен K-34-103-4 • Битоля K-34-104-1 • Канатларци K-34-104-2 • Витолище K-34-104-3 • Суходол K-34-104-4 • Бешище K-34-105-1 • Страгово K-34-105-2 • Негорци K-34-105-3 • Фустани K-34-105-4 • Скра (Σκρα) K-34-106-1 • Валандово K-34-106-2 • Кастануса (Καστανούσσα) K-34-106-3 • Гевгелия K-34-106-4 • Херсон K-34-107-1 • Ливадия (Λιβαδιά) K-34-107-2 • Сидирокастро (Σιδηρόκαστρο) K-34-107-3 • Пондокерасея K-34-107-4 • Митрусион K-34-108-1 • Ахладохори (Αχλαδοχώρι) K-34-108-2 • Просоцани (Προσοτσάνη) K-34-108-3 • Серес (Σέρρες) K-34-108-4 • Нея Зихни (Νέα Ζίχνη) K-34-114-1 • Поградец K-34-114-2 • Алярупи K-34-114-4 • Пояни K-34-115-1 • Любойна K-34-115-2 • Неос Кафкасос K-34-115-3 • Андартико (Ανταρτικό) K-34-115-4 • Флорина (Φλώρινα) K-34-116-1 • Брод K-34-116-2 • Орма (Όρμα) K-34-116-3 • Аминдео (Αμυνταίο) K-34-116-4 • Арниса (Άρνισσα) K-34-117-1 • Аридея (Αριδαίας) K-34-117-2 • Гумениса (Γουμένισσα) K-34-117-3 • Едеса (Έδεσσα) K-34-117-4 • Яница (Γιαννιτσά) K-34-118-1 • Аксиуполи (Αξιούπολη) K-34-118-2 • Кукуш (Κιλκίς) K-34-118-3 • Куфалия K-34-118-4 • Неа Магнисия (Νέα Μαγνησία) K-34-119-1 • Лаханас (Λαχανάς) K-34-119-2 • Терпни (Τερπνή) K-34-119-3 • Лангадас (Λαγκαδάς) K-34-119-4 • Сохос (Σοχός) K-34-120-1 • Нигрита (Νιγρίτας) K-34-120-2 • Родоливос (Ροδολίβος) K-34-120-3 • Аспровалта K-34-120-4 • Нея Кердилия (Κερδύλλια) K-34-126-2 • Корча K-34-126-4 • Дипотамя K-34-127-1 • Капещица K-34-127-2 • Костур (Καστοριά) K-34-127-3 • Несторио (Νεστόριο) K-34-127-4 • Аргос Орестико (Άργος Ορεστικό) K-34-128-1 • Птолемаида (Πτολεμαϊδα) K-34-128-2 • Комнина (Κομνηνά) K-34-128-3 • Ератира (Εράτυρα) K-34-128-4 • Харави K-34-129-1 • Верия (Βέροια) K-34-129-2 • Александрия (Αλεξάνδρεια) K-34-129-3 • Палимилос K-34-129-4 • Верина K-34-130-1 • Кимина (Κύμινα) K-34-130-2 • Солун (Θεσσαλονίκη) K-34-130-3 • Китрос K-34-130-4 • Епаноми K-34-131-1 • Терми K-34-131-2 • Нея Аполония K-34-131-3 • Василиада (Βασιλειάδα) K-34-131-4 • Полийирос K-34-132-1 • Нея Мадитос K-34-132-2 • Стратоники (Στρατονίκη) K-34-132-3 • Арнеа (Αρναία) K-34-132-4 • Иерисос K-34-137-4 • Либоховo K-34-138-1 • Борова K-34-138-2 • Пирсойяни K-34-138-3 • Лесковику K-34-138-4 • Коница K-34-139-1 • Пендалофос (Πεντάλοφος) K-34-139-2 • Неаполи (Νεάπολη) K-34-139-3 • Самари (Σαμάρι) K-34-139-4 • Гревена K-34-140-1 • Сятиста (Σιάτιστα) K-34-140-2 • Козани (Κοζάνη) K-34-140-3 • Пондини K-34-140-4 • Еани (Αιανή) K-34-141-1 • Велвендос K-34-141-2 • Неокесария K-34-141-3 • Ливадица (Λιβαδίτσα) K-34-141-4 • Кокинопилос K-34-142-1 • Катерини K-34-142-3 • Литохорон K-34-143-1 • Нея Калинкратия K-34-143-2 • Нея Муданя K-34-143-4 • Касандра K-34-144-1 • Ормилия K-34-144-2 • Амолиани K-34-144-3 • Полихронон K-34-144-4 • Сикя K-35-001-3 • Остров K-35-001-4 • Гиген K-35-002-3 • Корабия K-35-002-4 • Турну Мъгуреле K-35-003-3 • Пятра K-35-003-4 • Концещи K-35-004-2 • Русе K-35-004-3 • Брагадиру K-35-004-4 • Пиргово K-35-005-1 • Николово K-35-005-2 • Цар Самуил K-35-005-3 • Щръклево K-35-005-4 • Ветово K-35-006-1 • Старо Село K-35-006-2 • Главиница K-35-006-3 • Кубрат K-35-006-4 • Исперих K-35-007-1 • Професор Иширково K-35-007-2 • Алфатар K-35-007-3 • Дулово K-35-007-4 • Тервел K-35-008-1 • Кайнарджа K-35-008-2 • Росица K-35-008-3 • Лозенец K-35-008-4 • Крушари K-35-009-1 • Кирноджени K-35-009-3 • Генерал Тошево K-35-009-4 • Спасово K-35-010-3 • Мангалия K-35-013-1 • Долни Луковит K-35-013-2 • Тръстеник K-35-013-3 • Кнежа K-35-013-4 • Долни Дъбник K-35-014-1 • Гулянци K-35-014-2 • Новачене K-35-014-3 • Плевен K-35-014-4 • Славяново K-35-015-1 • Белене K-35-015-2 • Свищов K-35-015-3 • Левски K-35-015-4 • Караисен K-35-016-1 • Ценово K-35-016-2 • Две Могили K-35-016-3 • Бяла K-35-016-4 • Борово K-35-017-1 • Хлебарово K-35-017-2 • Сеново K-35-017-3 • Попово K-35-017-4 • Садина K-35-018-1 • Разград K-35-018-2 • Ясенково K-35-018-3 • Лозница K-35-018-4 • Гара Хитрино K-35-019-1 • Каолиново K-35-019-2 • Орляк K-35-019-3 • Нови Пазар K-35-019-4 • Белоградец K-35-020-1 • Карапелит K-35-020-2 • Толбухин (Добрич) K-35-020-3 • Вълчидол K-35-020-4 • Стожер K-35-021-1 • Преселенци K-35-021-2 • Белгун K-35-021-3 • Балчик K-35-021-4 • Каварна K-35-022-1 • Шабла K-35-022-3 • Камен Бряг K-35-025-1 • Червен Бряг K-35-025-2 • Садовец K-35-025-3 • Ябланица K-35-025-4 • Угърчин K-35-026-1 • Слатина K-35-026-2 • Александрово K-35-026-3 • Ловеч K-35-026-4 • Малиново K-35-027-1 • Летница K-35-027-2 • Павликени K-35-027-3 • Севлиево K-35-027-4 • Добромирка K-35-028-1 • Ресен K-35-028-2 • Стражица K-35-028-3 • Велико Търново K-35-028-4 • Златарица K-35-029-1 • Славяново K-35-029-2 • Светлен K-35-029-3 • Антоново K-35-029-4 • Омуртаг K-35-030-1 • Търговище K-35-030-2 • Шумен K-35-030-3 • Методиево K-35-030-4 • Преслав K-35-031-1 • Каспичан K-35-031-2 • Провадия K-35-031-3 • Смядово K-35-031-4 • Дългопол K-35-032-1 • Девня K-35-032-2 • Варна K-35-032-3 • Гроздево K-35-032-4 • Приселци K-35-033-1 • Златни Пясъци K-35-037-1 • Гложене K-35-037-2 • Тетевен K-35-037-3 • Средногорие K-35-037-4 • Клисура K-35-038-1 • Троян K-35-038-2 • Априлци K-35-038-3 • Розино K-35-038-4 • Острец K-35-039-1 • Сенник K-35-039-2 • Габрово K-35-039-3 • Скобелево K-35-039-4 • Плачковци K-35-040-1 • Килифарево K-35-040-2 • Елена K-35-040-3 • Радунци K-35-040-4 • Твърдица K-35-041-1 • Кипилово K-35-041-2 • Котел K-35-041-3 • Шивачево K-35-041-4 • Сливен K-35-042-1 • Върбица K-35-042-2 • Риш K-35-042-3 • Градец K-35-042-4 • Сунгурларе K-35-043-1 • Люляково K-35-043-2 • Аспарухово K-35-043-3 • Тополица K-35-043-4 • Айтос K-35-044-1 • Георги Трайков K-35-044-2 • Бяла K-35-044-3 • Оризаре K-35-044-4 • Обзор K-35-049-1 • Панагюрище K-35-049-2 • Копривщица K-35-049-3 • Бъта K-35-049-4 • Попинци K-35-050-1 • Хисар K-35-050-2 • Карлово K-35-050-3 • Калояново K-35-050-4 • Ръжево Конаре K-35-051-1 • Павел Баня K-35-051-2 • Казанлък K-35-051-3 • Брезово K-35-051-4 • Сърневец K-35-052-1 • Мъглиж K-35-052-2 • Николаево K-35-052-3 • Стара Загора K-35-052-4 • Дълбоки K-35-053-1 • Конево K-35-053-2 • Желю Войвода K-35-053-3 • Нова Загора K-35-053-4 • Бояджик K-35-054-1 • Стралджа K-35-054-2 • Карнобат K-35-054-3 • Ямбол K-35-054-4 • Войника K-35-055-1 • Трояново K-35-055-2 • Бургас (северна част) K-35-055-3 • Грудово K-35-055-4 • Бургас (южна част) K-35-056-1 • Поморие K-35-056-3 • Созопол K-35-061-1 • Септември K-35-061-2 • Пазарджик K-35-061-3 • Костандово K-35-061-4 • Пещера K-35-062-1 • Съединение K-35-062-2 • Раковски K-35-062-3 • Пловдив K-35-062-4 • Асеновград K-35-063-1 • Белозем K-35-063-2 • Чирпан K-35-063-3 • Първомай K-35-063-4 • Ябълково K-35-064-1 • Калояновец K-35-064-2 • Раднево K-35-064-3 • Димитровград K-35-064-4 • Гълъбово K-35-065-1 • Полски Градец K-35-065-2 • Генерал Инджово K-35-065-3 • Главан K-35-065-4 • Тополовград K-35-066-1 • Елхово K-35-066-2 • Голямо Крушево K-35-066-3 • Гранитово K-35-066-4 • Болярово K-35-067-1 • Факия K-35-067-2 • Зидарово K-35-067-3 • Желязково K-35-067-4 • Звездец K-35-068-1 • Ново Паничарево K-35-068-2 • Мичурин (Царево) K-35-068-3 • Граматиково K-35-068-4 • Ахтопол K-35-073-1 • Ракитово K-35-073-2 • Равногор K-35-073-3 • Сърница K-35-073-4 • Девин K-35-074-1 • Хвойна K-35-074-2 • Лъки K-35-074-3 • Чепеларе K-35-074-4 • Давидково K-35-075-1 • Искра K-35-075-2 • Сусам K-35-075-3 • Комунига K-35-075-4 • Николово K-35-076-1 • Хасково K-35-076-2 • Харманли K-35-076-3 • Книжовник K-35-076-4 • Славяново K-35-077-1 • Любимец K-35-077-2 • Студена K-35-077-3 • Свиленград K-35-077-4 • Капитан Андреево K-35-078-1 • Лесово K-35-078-2 • Вайсал K-35-079-2 • Дерекьой K-35-080-1 • Малко Търново K-35-080-2 • Игнеада K-35-085-1 • Доспат K-35-085-2 • Триград K-35-085-3 • Потами K-35-085-4 • Скалоти K-35-086-1 • Смолян K-35-086-2 • Устово K-35-086-3 • Арда K-35-086-4 • Мадан K-35-087-1 • Ардино K-35-087-2 • Кърджали K-35-087-3 • Златоград K-35-087-4 • Джебел K-35-088-1 • Студен Кладенец K-35-088-2 • Маджарово K-35-088-3 • Крумовград K-35-088-4 • Черничево K-35-089-1 • Ивайловград K-35-089-2 • Ризия (Ρύζια) K-35-089-3 • Мандрица K-35-089-4 • Дидимотихо (Διδυμότειχο) K-35-090-1 • Орестиас K-35-090-3 • Питион K-35-097-1 • Петруса (Πετρούσσα) K-35-097-2 • Платаня K-35-097-3 • Драма (Δράμα) K-35-097-4 • Адриани K-35-098-1 • Ставруполи (Σταυρούπολη) K-35-098-2 • Ехинос K-35-098-3 • Кехрокамбос (Κεχρόκαμπος) K-35-098-4 • Ксанти (Ξάνθη) K-35-099-1 • Дрангово K-35-099-2 • Кирково K-35-099-3 • Иазмос K-35-099-4 • Комотини K-35-100-1 • Егрек K-35-100-2 • Вирсини K-35-100-3 • Сапес (Σάπες) K-35-100-4 • Есими (Αισύμη) K-35-101-1 • Микро Дерио (Μικρό Δέρειο) K-35-101-2 • Суфли (Σουφλί) K-35-101-3 • Лефкими K-35-101-4 • Тихерон K-35-109-1 • Проти (Πρώτη) K-35-109-2 • Кавала (Καβάλα) K-35-109-3 • Елеохорион K-35-109-4 • Кале K-35-110-1 • Хрисуполи (Χρυσούπολη) K-35-110-2 • Авдира K-35-111-1 • Меси K-35-111-2 • Ксилагани (Ξυλαγανή) K-35-112-1 • Дьони K-35-112-2 • Александруполис (λεξανδρούπολη) K-35-112-4 • Егейско море K-35-113-1 • Фере K-35-113-2 • Ипсала K-35-113-3 • Енез K-35-121-3 • Манастир Есфигменон K-35-133-1 • Каре K-35-133-2 • Ивирон K-35-133-4 • Полуостров Атос Айон Орос (Акти) L-34-141-4 • Рготина L-34-142-1 • Неготин L-34-142-2 • Кужмир L-34-142-3 • Брегово L-34-142-4 • Ново Село L-34-143-3 • Фънтъна Банулуй L-35-137-4 • Кесчоареле L-35-138-3 • Тутракан L-35-138-4 • Гарван L-35-139-3 • Айдемир L-35-139-4 • Силистра L-35-140-3 • Краново L-35-140-4 • Адамклиси
2.2 Архивирана версия за инсталиране в Garmin™ MapSource®/BaseCamp™ HTTPBitTorrent  (Размер: 7,544,367,234 bytes; MD5 hash: 484475119ded84e296cb46bfe047129b)

Упътване: Ще ви бъдат нужни най-малко 32 GB свободно дисково пространство. Разархивирайте данните (например посредством 7-Zip) в достъпнa за Garmin™ MapSource®/BaseCamp™ файлова система и изпълнете install.bat
2.3 Oбединено геореферирано растерно изображение с релефни сенки в ECW формат HTTPBitTorrent  (Размер: 5,631,236,976 bytes; MD5 hash: f82a5486ea442ed82f25136ee7c483b9; Проекция: UTM, зона 35; Датум: WGS84; Цифров височинен модел: SRTM v4.1; Осветяване: азимут 45°, височина 60°)

Изисква поддръжка на Enhanced Compression Wavelet (ECW) формат. Ще ви бъдат нужни най-малко 6 GB свободно дисково пространство.
2.4 Oбединено геореферирано растерно изображение с релефни сенки в JNX формат HTTPBitTorrent  (Размер: 2,008,459,320 bytes; MD5 hash: febf5b981669505400b512b89d7587b2; Проекция: Географска; Датум: WGS84; Цифров височинен модел: SRTM v4.1; Осветяване: азимут 45°, височина 60°; JNX_PROD_ID: 100; JNX_VERSION: 4; JNX_ZORDER: 25; JNX_NUM_LEVELS: 1; JNX_LEVEL_SCALE: 4777; BIT DEPTH: 24; MAPS IN CATALOG: 17575)

Подходящо за използване в по-новите модели GPSr уреди на Garmin™, които поддържат BirdsEye™ растерни изображения, както и в BaseCamp™ и QLankarte GT. Ще ви бъдат нужни най-малко 2 GB свободно дисково пространство.
2.5 Архивирана растерна версия за ползване в MapNav HTTPBitTorrent  (Размер: 3,080,868,728 bytes; MD5 hash: b2c8765c78c66f793c7fd9b678abdcff; Проекция: Меркатор; Цифров височинен модел: SRTM v4.1; Осветяване: азимут 45°, височина 60°)

Упътване: Ще ви бъдат нужни най-малко 6 GB свободно дисково пространство. Разархивирайте данните (например посредством 7-Zip) и използвайте картните листове като външни (*.mno) или вътрешни (*.mnm) карти в MapNav с нива на приближение (zoom) 14, 15 или 16.
2.6 Архивирана растерна версия за ползване в OsmAnd / Locus Map HTTPBitTorrent  (Размер: 1,696,986,698 bytes; MD5 hash: 8401dff0985a56a492c3eb0dacc70e0b; Цифров височинен модел: SRTM v4.1; Осветяване: азимут 45°, височина 60°)

Упътванe: Ще ви бъдат нужни най-малко 1.65 GB свободно дисково пространство. Разархивирайте данните (например посредством 7-Zip) и копирайте трите файла от архива в папка SD card/Android/data/net.osmand/files/tiles/ на програмата OsmAnd ако ползвате LollipopKitKat съответната папка е SD card/osmand/tiles). Активирайте plugin-а на OsmAnd "Online maps", след което изберете BGtopoVJ-osmand-z14-v3.00 като източник. Картата съдържа нива на приближение от 6 до 14 включително и е видима от скала 200 км до скала 200 м. Тази версия е съвместима също и с Locus Map Free (файловете трябва да се намират в SD card/Locus/maps ако ползвате KitKat).
2.7 Архивирана растерна версия за ползване в OruxMaps HTTPBitTorrent  (Размер: 2,257,774,527 bytes; MD5 hash: 80ccde5b7a7c1d78797fe04d756fcda1; Цифров височинен модел: SRTM v4.1; Осветяване: азимут 45°, височина 60°)

Упътване: Ще ви бъдат нужни най-малко 2.37 GB свободно дисково пространство. Разархивирайте данните (например посредством 7-Zip), копирайте папката BGtopoVJ-oruxmaps-v3.00 в папката oruxmaps/mapfiles на програмата OruxMaps и я изберете като източник. Картата съдържа нива на приближение от 6 до 14 включително и е видима от скала 3000 км до скала 200 м.
2.8 Архивирана растерна версия за ползване в NaviComputer HTTPBitTorrent  (Размер: 1,696,896,500 bytes; MD5 hash: 6a2f7fc7bb60342ac8cb6e13067a618a; Цифров височинен модел: SRTM v4.1; Осветяване: азимут 45°, височина 60°)

Упътване: Ще ви бъдат нужни най-малко 1.64 GB свободно дисково пространство. Разархивирайте данните (например посредством 7-Zip) и копирайте файла BGtopoVJ-navicomputer-v3.00.nmap в папката на NaviComputer за offline карти в OneDrive услугата на Microsoft. Активирайте опцията Sync в NaviComputer и изберете функцията Import Offline Maps. Изберете Offline Maps за визуализиране на BGtopoVJ. Картата съдържа нива на приближение от 6 до 14 включително.
[1] [2] [4] [5]
v3.00 (30.06.2011)
 • добавен цифров модел на релефа въз основа на данни от SRTM v4.1;
 • подобрена точност на геореферирането;
 • подобрен контраст;
 • подобрена и хармонизирана разделителна способност;
 • намален брой tiles;
 • уеднаквен размер на tiles;
 • подобрена цветна палитра (32 цвята);
 • осма публична версия, компилирана с Global Mapper (v12.02 (b042611)), Mapwel 2009/2011 Advanced (v. 2009/2011, Build 6.2/8.3), GMapTool (v0.6.0.2956) и cGPSmapper (v0100d).
v2.01 (29.10.2010)
 • добавени липсващи данни около ръбовете на някои листове в MapSource®/BaseCamp™ версията на картата;
 • седма публична версия, компилирана с Mapwel 2009 Advanced (v. 2009, Build 5.8), GMapTool (v0.5.6) и cGPSmapper (v0100d).
v2.00 (11.08.2009)
 • въведена нова цветна палитра (16 цвята);
 • приложен despeckle филтър върху входните растерни изображения;
 • намален с около 8% обем на картата;
 • повишена скорост на опресняване вследствие на намалената сложност на картата;
 • подобрено калибриране;
 • отстранени проблеми с визуализацията в близост до ръбовете на някои картни листове;
 • добавена поддръжка за нощна цветова схема;
 • въведено подобрено номериране на частите от един картен лист;
 • добавена възможност за подробен преглед на отделни картни листове в Web сайта на картата;
 • обновено описание на последователността от стъпки в разработването на BGtopoVJ;
 • шеста публична версия, компилирана с Mapwel 2009 Advanced (v. 2009, Build 5.8), GMapTool (v0.4.4) и cGPSmapper (v0098g).
v1.10 (22.05.2009)
 • добавени 193 картни листа за района на Беломорска Тракия и Македония;
 • подобрено цветопредаване на лист K-35-043-4 (Айтос);
 • подобрено цветопредаване на лист K-35-065-4 (Тополовград);
 • подобрено цветопредаване на лист K-35-089-1 (Ивайловград);
 • пета публична версия, компилирана с Mapwel 2009 Advanced (v. 2009, Build 5.5), GMapTool (v0.4.3) и cGPSmapper (v0098c).
v1.01 (08.05.2009)
 • отстранени грешки в калибрирането;
 • намален брой tiles;
 • намален размер на архивите;
 • четвърта публична версия, компилирана с Mapwel 2009 Advanced (v. 2009, Build 5.4).
v1.00 (31.03.2009)
 • добавена възможност за интегриране в Garmin™ MapSource®;
 • добавена възможност за изграждане на mapset от произволен брой листове без загуба на детайлност и конфликти в цветовете;
 • въведена нова цветна палитра от общо 16 цвята;
 • отстранени грешки в калибрирането;
 • намален брой tiles;
 • намален обем на данните;
 • трета публична версия, компилирана с Mapwel 2009 Advanced (v. 2009, Build 5.4).
v0.02 (03.02.2009)
 • въведена нова цветна палитра от общо 86 цвята;
 • отстранени грешки в калибрирането;
 • намален брой tiles;
 • намален обем на данните;
 • втора публична версия, компилирана с Mapwel 2009 Advanced (v. 2009, Build 5.3).
v0.01 (16.01.2009)
 • първа публична версия, компилирана с Mapwel 2009 Advanced (v. 2009, Build 5.2).
[1] [2] [3] [5]
4.1 Успешно тествани Garmin™ GPSr устройства
 • Garmin™ Colorado® 300
 • Garmin™ eTrex® 20
 • Garmin™ eTrex® 30
 • Garmin™ eTrex Vista® HCx
 • Garmin™ GPSMAP® 60CSx
 • Garmin™ GPSMAP® 62s
 • Garmin™ Rino® 530HCx
 • Garmin™ nüvi® 205W
4.2 Произход и вид на данните Генерален щаб на Съветската армия (1971-1991 г.), мащаб 1:50000, растерни TIF изображения (250 dpi, 8 bit depth), преобразувани в съвместим с Garmin™ GPSr устройства векторен вид и формат
4.3 Разрешаваща способност ~ 5.5 метра на пиксел
4.4 Общ брой листове 544
4.5 Общ брой tiles 3240
4.6 Условни знаци и съкращения Използвани са стандартните условни знаци и съкращения за съветските военни топографски карти. По-важните от тях са представени накратко на руски език тук. Подробен справочник на руски език с всички възможни знаци е публикуван тук. Интерес може да представлява и ръководството (на английски език) "Soviet Topographic Map Symbols", публикувано от USA War Office, Headquarters, Department of the Army на 12 юни 1958 г.
4.7 Цветна палитра BGtopoVJ Colour Palette

32 цвята, за които е установено въз основа на експерименти и статистически анализ на резултатите, че възможно най-добре съответстват на множеството от цветове във всичките 544 листа от картата и същевременно имат достатъчно близки аналози в цветната палитра на Garmin™ GPSmap 60CSx®
4.8 Family ID (FID) 20120
4.9 Product ID (PID) 1
4.10 Screenshots Язовир Йовковци Калоферска планина Варна вр. Преспа София (GPSmap 60CSx® @ 500 метра) София (GPSmap 60CSx® @ 300 метра) София (GPSmap 60CSx® @ 200 метра) София (GPSmap 60CSx® @ 120 метра)
4.11 Последна промяна 17 май 2020 г.
[1] [2] [3] [4]
 1. Изберете най-високо ниво на детайлност на картата в настройките на Garmin™ MapSource®/BaseCamp™ и във вашия Garmin™ GPSr уред.
 2. Изберете ниво на приближение (zoom) 800 метра или по-малко (в останалите случаи се визуализира само най-общо съдържанието на автоматично векторизираната карта).
 3. Търпеливо изчакайте появата на картата на екрана (първото изчертаване е сравнително бавно, но опресняванията при движение с ниска скорост — пеша или с превозно средство в пресечена местност — протичат съвсем незабелязано и гладко).
 4. Избягвайте ръчни премествания на показалеца за местоположение при нива на приближение (zoom) 800 метра или по-малко, тъй като те биха забавили опресняването на екрана.
По настояване на многобройни потребители, публикуваме и кратко описание на последователността от стъпки в разработването на BGtopoVJ-v2.00, надявайки се че то би могло да бъде полезно при създаване на други подобни карти.