BGtopoVJ • K-35-089-3 • Мандрица
K-35-089-3
Общи данни:
 • Картен лист: K-35-089-3 Мандрица;
 • Основни хоризонтали: през 20 метра;
 • Издание: 1982 г.
Изтегляне:
 • Оригинално растерно изображение:
  K-35-089-3 (оригинален растер)

 • Обработено растерно изображение:
  K-35-089-3 (обработен растер)

 • Векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства:
  K-35-089-3 (векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства)

 • Обработено растерно изображение за MapNav:
  K-35-089-3 (обработен растер за MapNav)