BGtopoVJ • K-34-023-3 • Михайловград (Монтана)
K-34-023-3
Общи данни:
 • Картен лист: K-34-023-3 Михайловград (Монтана);
 • Основни хоризонтали: през 10 метра;
 • Издание: 1984 г.
Изтегляне:
 • Оригинално растерно изображение:
  K-34-023-3 (оригинален растер)

 • Обработено растерно изображение:
  K-34-023-3 (обработен растер)

 • Векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства:
  K-34-023-3 (векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства)

 • Обработено растерно изображение за MapNav:
  K-34-023-3 (обработен растер за MapNav)