BGtopoVJ • K-34-023-1 • Медковец
K-34-023-1
Общи данни:
 • Картен лист: K-34-023-1 Медковец;
 • Основни хоризонтали: през 10 метра;
 • Издание: 1984 г.
Изтегляне:
 • Оригинално растерно изображение:
  K-34-023-1 (оригинален растер)

 • Обработено растерно изображение:
  K-34-023-1 (обработен растер)

 • Векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства:
  K-34-023-1 (векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства)

 • Обработено растерно изображение за MapNav:
  K-34-023-1 (обработен растер за MapNav)