ОЧИТЕ НА ДЪГАТА

Очите на дъгата

Назад
Ела Ела
Разсичай ме бавно Разсичай ме бавно
Икар Икар
Във моя свят пристъпвай тихо Във моя свят пристъпвай тихо
Обичай ме Обичай ме
Мъжка изповед Мъжка изповед
Появяване Появяване
Урок по безлюбов Урок по безлюбов
Очите на дъгата Очите на дъгата
Спри се по своя път Спри се по своя път
Улицата на мечтите Улицата на мечтите
Ще полетим Ще полетим
Защо, любов? Защо, любов?
С теб и гаснещия залез С теб и гаснещия залез