BGtopoVJ • L-34-142-2 • Кужмир
L-34-142-2
Общи данни:
 • Картен лист: L-34-142-2 Кужмир;
 • Основни хоризонтали: ;
 • Издание: 1984 г.
Изтегляне:
 • Оригинално растерно изображение:
  L-34-142-2 (оригинален растер)

 • Обработено растерно изображение:
  L-34-142-2 (обработен растер)

 • Векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства:
  L-34-142-2 (векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства)

 • Обработено растерно изображение за MapNav:
  L-34-142-2 (обработен растер за MapNav)