BGtopoVJ • K-35-074-4 • Давидково
K-35-074-4
Общи данни:
  • Картен лист: K-35-074-4 Давидково;
  • Основни хоризонтали: през 20 метра;
  • Издание: 1985 г.
Изтегляне:
  • Оригинално растерно изображение:
    K-35-074-4 (оригинален растер)

  • Обработено растерно изображение:
    K-35-074-4 (обработен растер)

  • Векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства:
    K-35-074-4 (векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства)

  • Обработено растерно изображение за MapNav:
    K-35-074-4 (обработен растер за MapNav)