BGtopoVJ • K-35-061-1 • Септември
K-35-061-1
Общи данни:
  • Картен лист: K-35-061-1 Септември;
  • Основни хоризонтали: през 20 метра;
  • Издание: 1989 г.
Изтегляне:
  • Оригинално растерно изображение:
    K-35-061-1 (оригинален растер)

  • Обработено растерно изображение:
    K-35-061-1 (обработен растер)

  • Векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства:
    K-35-061-1 (векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства)

  • Обработено растерно изображение за MapNav:
    K-35-061-1 (обработен растер за MapNav)