BGtopoVJ • K-35-043-2 • Аспарухово
K-35-043-2
Общи данни:
 • Картен лист: K-35-043-2 Аспарухово;
 • Основни хоризонтали: през 10 метра;
 • Издание: 1989 г.
Изтегляне:
 • Оригинално растерно изображение:
  K-35-043-2 (оригинален растер)

 • Обработено растерно изображение:
  K-35-043-2 (обработен растер)

 • Векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства:
  K-35-043-2 (векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства)

 • Обработено растерно изображение за MapNav:
  K-35-043-2 (обработен растер за MapNav)