BGtopoVJ • K-34-115-4 • Флорина (Φλώρινα)
K-34-115-4
Общи данни:
 • Картен лист: K-34-115-4 Флорина (Φλώρινα);
 • Основни хоризонтали: през 10 метра;
 • Издание: 1988 г.
Изтегляне:
 • Оригинално растерно изображение:
  K-34-115-4 (оригинален растер)

 • Обработено растерно изображение:
  K-34-115-4 (обработен растер)

 • Векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства:
  K-34-115-4 (векторизирана карта за Garmin™ GPSr устройства)

 • Обработено растерно изображение за MapNav:
  K-34-115-4 (обработен растер за MapNav)