Plamen Nikolov Penchev

Professor, Ph.D., Dr.Sc., (Plovdiv University, Bulgaria)

(професор, доктор на науките)


[old page photo]


Address: Plamen N. Penchev, Department of Analytical Chemistry & Computer Chemistry, Chemical Faculty, Plovdiv University, 24 Tsar Assen Str., BG-4000 Plovdiv, Bulgaria

E-mail: plamen@uni-plovdiv.bg         Phone: +359-32-261-442

NEWS!

See the contents of a new database of 13C-NMR spectra


Contents of this Web Page
  1. A sort of CV
  2. Scientific Works (Papers, Books, Posters, Lectures & Citations)
  3. Research
  4. Teaching
  5. Software and Spectral Data (Description and Download)
  6. Links (Science, Chemistry and Literature)

За всички студенти бакалаври и магистри:

- Вижте най-новото издание на учебника на проф. дхн Георги Андреев "Молекулна спектроскопия"
(PDF file и в него няма ротационна спектроскопия, но пълното издание се продава в книжарницата)

- Интерпретация на ИЧ спектри (PDF file)

- Пълното ръководство по ЯМР спектроскопия (PDF file)
 

За студенти от специалности "Анализ и контрол", "Химия и английски", "Химия - редовно", "Химия с маркетинг" и "Компютърна химия":

- Вижте Примерния колоквиум № 1 по Инструментални методи за анализ.
- Вижте Примерния колоквиум № 2 по Инструментални методи за анализ.
 

За студентите от магистратурата "Спектрохимия":

- Вижте Примерен вариант на изпита по дисциплината "Съвременни насоки в молекулния спектрален анализ"
 

За студенти от специалност "Химия", задочно обучение:

Слайдовете на лекциите на доц. В. Стефанова в PDF формат
- Примерен изпит по "Аналитична химия", 1 част за специалност "Химия", задочно обучение, ІІ курс
 

За студенти от специалност "Химия с маркетинг", 2 курс:

- вижте примерния колоквиум № 1 по Аналитична химия, 1 част
- вижте примерния колоквиум № 2 по Аналитична химия, 1 част
 

Други учебни материали

- Лекционните слайдове по ИМА (ppt - формат)

- Лекционните слайдове по Хемометрика (ppt - формат) и лекциите и упражненията (pdf - формат)
 

!!! Резултати от изпитите и колоквиуми на бакалаври и магистри за периода 2010-2018 г. !!!last update: 17 June, 2019