Plamen Nikolov Penchev

Professor, Ph.D., Dr.Sc., (Plovdiv University, Bulgaria)

(професор, доктор на науките)


[old page photo]


Address: Plamen N. Penchev, Department of Analytical Chemistry & Computer Chemistry, Chemical Faculty, Plovdiv University, 24 Tsar Assen Str., BG-4000 Plovdiv, Bulgaria

E-mail: plamen@uni-plovdiv.bg         Phone: +359-32-261-442

NEWS!

See the contents of a new database of 13C-NMR spectra


Contents of this Web Page
  1. A sort of CV
  2. Scientific Works (Papers, Books, Posters, Lectures & Citations)
  3. Research
  4. Teaching
  5. Software and Spectral Data (Description and Download)
  6. Links (Science, Chemistry and Literature)
За студенти бакалаври "Компютърна химия" и "Анализ и контрол", 3ти курс, резултати от колоквиумите по "Хемометрия":
Резултати от Първи и втори колоквиуми по хемометрия и средни оценки, както и кои са освободени от изпит и с колко (Exel File)

За студенти бакалаври "Компютърна химия", "Химия с маркетинг" и "Химия", 1 курс, резултати  от колоквиумите по "Математика, част 1":

Резултати от Първи и втори колоквиуми по математика и средни оценки, както и кои са освободени от изпит и с колко (Exel File)
За студенти бакалаври "Компютърна химия", "Химия с маркетинг" и "Химия", 1 курс, резултати и материали по "Математика, част 1":

Резултати от Първи колоквиум по математика
Първи колоквиум по математика (примерен)
Втори колоквиум по математика с решени задачи (примерен)
Линк към материала за интеграли, създаден в друго учебно заведение


За студентите от 3 курс от специалноста „Анализ и контрол“ 2017/18 г.

- Вижте Оценките (Excel file) от двата колоквиума по „Молукулен спектрален анализ“ и кой може да се освободи от изпит.За студентите от 3 курс от специалностите „Компютърна химия“ и "Химия и маркетинг" 2017/18 г.

- Вижте Оценките от първия колоквиум по „Инструментални методи за анализ“ и кой може да се освободи от изпит.


За всички студенти бакалаври и магистри:

- Вижте новото издание на учебника на проф. дхн Георги Андреев "Молекулна спектроскопия"
(PDF file и в него няма ротационна спектроскопия, но пълното издание се продава в книжарницата)

- Интерпретация на ИЧ спектри (PDF file)

- Пълното ръководство по ЯМР спектроскопия (PDF file)
 

За студенти от специалности "Анализ и контрол", "Химия и английски", "Химия - редовно", "Химия с маркетинг" и "Компютърна химия":

- Вижте Примерния колоквиум № 1 по Инструментални методи за анализ.
- Вижте Примерния колоквиум № 2 по Инструментални методи за анализ.
 

За студентите от магистратурата "Спектрохимия":

- Вижте Примерен вариант на изпита по дисциплината "Съвременни насоки в молекулния спектрален анализ"
 

За студенти от специалност "Химия", задочно обучение:

Слайдовете на лекциите на доц. В. Стефанова в PDF формат
- Примерен изпит по "Аналитична химия", 1 част за специалност "Химия", задочно обучение, ІІ курс
 

За студенти от специалност "Химия с маркетинг", 2 курс:

- вижте примерния колоквиум № 1 по Аналитична химия, 1 част
- вижте примерния колоквиум № 2 по Аналитична химия, 1 част
 

Други учебни материали

- Лекционните слайдове по ИМА (ppt - формат)

- Лекционните слайдове по Хемометрика (ppt - формат) и лекциите и упражненията (pdf - формат)
 


За студентите от 2 курс от специалноста „Анализ и контрол“ 2016/17 г.

- Вижте Оценките от втория колоквиум (19 януари 2017 г.) по „Хемометрия“ и кой може да се освободи от изпит.За студентите от магистратурата "Спектрохимия" 2016/2017 г.

- Вижте Оценките от изпита по „Съвременни насоки в молекулния спектрален анализ“Резултати от изпитите и колоквиуми на бакалаври и магистри за периода 2010-2016 г.last update: 21 May, 2018