Личен сайт на Петко Митев


E-Mail
Skype: mitev.petko
Website counter
За тези, които обичат .... поезия! За тези, които обичат .... поезия!
Анимации по астрономия Анимации по астрономия
Пособие по теоретична механика Пособие по теоретична механика
Теоретична механика - СУ Теоретична механика - СУ
Пособие по ММФ 1 Пособие по ММФ 1
Пособие по ММФ 2 Пособие по ММФ 2
Пособие по електродинамика Пособие по електродинамика
Електродинамика Електродинамика
Пособие по квантова механика Пособие по квантова механика
Пособие по статистическа физика и термодинамика Пособие по статистическа физика и термодинамика
Статистическа физика и термодинамика - СУ Статистическа физика и термодинамика - СУ
Пособие по Математичен анализ - 2 Пособие по Математичен анализ - 2
Обратна връзка Обратна връзка