проф. д-р Теменужка Йовчева


катедра "Експериментална физика"
Физически факултет
ПУ "Паисий Хилендарски"
ул. "Цар Асен" № 24
Пловдив 4000
България

телефон: +359 32 261 271
e-mail: temiov@uni-plovdiv.bg
e-mail: yovchevat@gmail.com