BGtopoVJ • K-35-028-3 • Veliko Tarnovo
K-35-028-3
General information:
 • Map sheet: K-35-028-3 Veliko Tarnovo;
 • Main contour lines: every 10 meters;
 • Edition: 1988
Download:
 • Original raster image:
  K-35-028-3 (original raster image)

 • Processed raster image:
  K-35-028-3 (processed raster image)

 • Vector map suitable for Garmin™ GPSr devices:
  K-35-028-3 (vector map)

 • Processed raster image for MapNav:
  K-35-028-3 (processed raster for MapNav)